• HTML tutorial
شوروم محصولات

نمایشگاه دائمی محصولات

نمایشگاه دائمی محصولات نمایشگاه دائمی محصولات
نمایشگاه دائمی محصولات

با توجه به نیاز بازارهای جهانی از منظر متمرکز و قابلیت دیده شدن محصول به صورت فیزیکی, تاثیر وجود نمونه محصولات به صورت عینی برای توسعه صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

این موضوع نیز از حیث بررسی تجربیات بازرگانان و حضور محصول در بازار مقصد و ارائه حضوری محصول به خریدار که در مجموع به تسریع فرآیندهای بازاریابی و کنترل کیفیت محصول می انجامد اهمیت آن را دو چندان می‌کند. 

در همین راستا و به منظور ایجاد این امکان برای شرکت های دانش بنیان، فضای نمایشگاه دائمی برای شرکتهای دانش بنیان با امکان ارائه و قرارگیری محصولات و کاتالوگ در خانه نوآوری مسکو ایجاد شده است. 

 

شرکتهای دانش بنیان و فناور برای استقرار نمونه محصولات خود در خانه نوآوری، می توانند از طریق پر کردن فرم ارسال درخواست خدمات  نیاز خود را برای خانه ارسال و از شرایط و تعرفه ها مطلع گردند.

افزودن ماژول جدید
0%