• HTML tutorial
درباره ما
درباره ما درباره ما
درباره ما

بازار 147 میلیون نفری کشور روسیه و 185 میلیون نفری کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا فرصتی مطلوب برای معرفی و فروش محصولات دانش‌بنیان ایران ساخته است. «ایجاد زیرساخت صادرات این شرکت ها» و «همکاری با کارگزاران صادراتی در حوزه اوراسیا به ویژه کشور روسیه» سبب شد که صندوق زیست فناوری با حمایت بخش خصوصی اقدام به راه اندازی این مرکز نماید.

افزودن ماژول جدید
0%