• HTML tutorial

فراخوان حضور شرکتهای دانش بنیان در مرکز مشترک تبادل علم و فناوری ایران و روسیه در دانشگاه پلی تکنیک سنپترزبورگ

1400/02/15 در ساعت 18:47:00

فراخوان حضور شرکتهای دانش بنیان در مرکز مشترک تبادل علم و فناوری ایران و روسیه در دانشگاه پلی تکنیک سنپترزبورگ

فراخوان حضور شرکتهای دانش بنیان در مرکز مشترک تبادل علم و فناوری ایران و روسیه در دانشگاه پلی تکنیک سنپترزبورگ

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در نظر دارد در راستای توسعه فعالیت های خانه نوآوری و فناوری ايران در روسیه (IHITRUSSIA )و فعال کردن ظرفیت استان لنینگراد با مرکزيت شهر سن پترزبورگ، مرکز مشترک تبادل علم و فناوری ايران و روسیه را در دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ با هدف تسهیل حضور شرکت های دانش بنیان و فناوری ايرانی در بازار روسیه ايجاد نمايد. دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ يکی از دانشگاههای تراز اول روسیه میباشد که ارتباطات تنگانگی با صنعت دارد و در حال حاضر چندين پروژه ملی در حوزه های اولويت دار در اين دانشگاه در حال انجام می باشد. محوريت فعالیت های مرکز پیشبینی شده در دانشگاه پلی تکنیک کسب و کارهای نوآورانه، ارائه خدمات صادراتی و همچنین همکاری های استارتاپی و دانشگاهی میباشد. خدمات مرکز: - انجام خدمات بازاريابی محصولات و خدمات دانش بنیان شرکت های ايرانی و تجاریسازی آنها در سراسر روسیه - حمايت از تعريف پروژه های مشترک انتقال فناوری با مشارکت شرکتهای حوزه های مرتبط و دانشجويان و متخصصان روسی - حمايت از حضور شرکت ها و متخصصان ايرانی در نمايشگاه های حوزه فناوری سراسر روسیه - دارای دفتر مديريت مستقل و چندين سالن اشتراکی جهت برگزاری سمینار، نشستهای B2B ،دوره های مشترک و تخصصی جهت ورود به بازار روسیه - حضور و مشارکت متخصصان و اساتید روسی مسلط به زبان انگلیسی جهت برگزاری دوره ها - حمايت از توسعه شبکه بین المللی شرکتهای ايرانی بخصوص با کشورهای اروپايی باتوجه به موقعیت جغرافیايی سنپترزبورگ - تسهیل صدور رواديد برای شرکتها و متخصصان ايرانی اولویت های پذیرش: - شرکتهای دارای سابقه صادراتی به روسیه با محوريت استان لنینگراد با مرکزيت سن پترزبورگ - شرکتهای دارای محصول و خدمات آماده صادرات - شرکتهای دارای پروژه های نوآوری برای تعريف با طرفهای متناظر روسی حمایت مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری: بخشی از هزينه های دورههای مشترک، نشستهای B2B ،بازاريابی محصولات و خدمات دانش بنیان، پروژه های مشترک نوآوری و حضور در نمايشگاههای تخصصی مرتبط روسیه توسط مرکز پرداخت خواهد شد. قطعی شدن میزان حمايت ها پس از نهايی شدن برنامه ها و شرکتهای متقاضی اعلام خواهد شد.

نظر جدید
0%